Profiel

Profiel
Ik heb germanistiek gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn hoofdvak was moderne letterkunde, mijn bijvakken waren algemene literatuurwetenschap en praktische theologie. Tot mijn pensionering in 2016 heb ik als docent Duits en teamleider havo/vwo gewerkt. Als docent heb ik altijd genoten van de literatuurlessen. Ook toen ik een leidinggevende taak had, bleef mijn passie voor de Duitstalige literatuur onverminderd. In 2016 heb ik me aangemeld voor de opleiding literair vertalen Duits-Nederlands aan de Vertalersvakschool in Amsterdam. Deze opleiding heb ik in 2018 met succes afgesloten. Ik heb een brede belangstelling en kan daarom voor allerlei vertaalopdrachten worden benaderd: volwassenenproza, youngadultliteratuur en kinderboeken. Ook theologie, zingeving, kunstgeschiedenis en geschiedenis van de Duitstalige landen boeien me zeer.