Een voorbeeld

Tijdens mijn studie aan de Vertalersvakschool heb ik een prozafragment van Franz Kafka vertaald.
Hij heeft het boeiende verhaal in 1922 geschreven. Het beschrijft de aanwezigheid van een bijzonder dier in de synagoge van een klein stadje. Aan het verhaal kan een symbolische uitleg worden gegeven. Onderstaand een deel van dit fragment.


Franz Kafka, ‘Die Synagoge von Thamühlʼ


In der Thamühler Synagoge lebt ein Tier von der Gröβe und Gestalt etwa eines Marders.                                                  

Die Synagoge von Thamühl ist ein einfacher kahler niedriger Bau aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts. So klein die Synagoge ist, so reicht sie doch völlig aus, denn auch die Gemeinde ist klein und verkleinert sich von Jahr zu Jahr. Schon jetzt macht es der Gemeinde Mühe die Kosten für die Erhaltung der Synagoge aufzubringen und es gibt Einzelne, welche offen sagen, daβ ein kleines Betzimmer durchaus dem Gottesdienst genügen würde.              

In unserer Synagoge lebt ein Tier in der Gröβe etwa eines Marders. Es ist oft sehr gut zu sehn, bis auf eine Entfernung von etwa zwei Metern duldet es das Herankommen der Menschen. Seine Farbe ist ein helles Blaugrün. Sein Fell hat noch niemand berührt, es läβt sich also darüber nichts sagen, fast möchte man behaupten, daβ auch die wirkliche Farbe des Felles unbekannt ist, vielleicht stammt die sichtbare Farbe nur vom Staub und Mörtel die sich im Fell verfangen haben, die Farbe ähnelt ja auch dem Verputz des Synagogeninnern, nur ist sie ein wenig heller.

Es ist, von seiner Furchtsamkeit abgesehen, ein ungemein ruhiges seβhaftes Tier; würde es nicht so oft aufgescheucht werden, es würde wohl kaum den Ort wechseln, sein Lieblingsaufenthalt ist das Gitter der Frauenabteilung, mit sichtbarem Behagen krallt es sich in die Maschen des Gitters, streckt sich und blickt hinab in den Betraum, diese kühne Stellung scheint es zu freuen, aber der Tempeldiener hat den Auftrag, das Tier niemals am Gitter zu dulden, es würde sich an diesen Platz gewöhnen und das kann man wegen der Frauen, die das Tier fürchten, nicht zulassen.

Warum sie es fürchten, ist unklar. Es sieht allerdings beim ersten Anblick erschreckend aus, besonders der lange Hals, das dreikantige Gesicht, die fast wagrecht vorstehenden Oberzähne, über der Oberlippe eine Reihe langer, die Zähne überragender, offenbar ganz harter, heller Borstenhaare; das alles kann erschrecken, aber bald muβ man erkennen, wie ungefährlich dieser ganze scheinbare Schrecken ist. Vor allem hält es sich von den Menschen fern, es ist scheuer als ein Waldtier, es scheint mit nichts als mit dem Gebäude verbunden und sein persönliches Unglück besteht wohl darin, daβ dieses Gebäude eine Synagoge ist, also ein zeitweilig sehr belebter Ort.

Könnte man sich mit dem Tier verständigen, könnte man es allerdings damit trösten, daβ die Gemeinde unseres Bergstädtchens von Jahr zu Jahr kleiner wird und es ihr schon Mühe macht die Kosten für die Erhaltung der Synagoge aufzubringen. Es ist nicht ausgeschlossen, daβ in einiger Zeit aus der Synagoge ein Getreidespeicher wird oder dergleichen und daβ das Tier die Ruhe  bekommt, die ihm jetzt schmerzlich fehlt.

In de synagoge van Thamühl leeft een dier met ongeveer de grootte en het uiterlijk van een marter.

De synagoge van Thamühl is een eenvoudig kaal laag gebouw uit het einde van de vorige eeuw. Zo klein als de synagoge is, is ze toch in alle opzichten toereikend, want ook de gemeente is klein en wordt jaar na jaar kleiner. Nu reeds kost het de gemeente moeite de kosten voor het onderhoud van de synagoge op te brengen en er zijn sommigen die openlijk zeggen dat een kleine gebedsruimte zonder meer voldoende zou zijn voor de eredienst.

In onze synagoge leeft een dier ongeveer ter grootte van een marter. Men kan het vaak heel goed zien, tot een afstand van ongeveer twee meter duldt het de nadering van mensen. Het is licht blauwgroen van kleur. Niemand heeft nog zijn vacht aangeraakt, er kan daarover dus niets gezegd worden, men zou bijna kunnen beweren dat de werkelijke kleur van de vacht onbekend is, misschien komt de zichtbare kleur slechts van het stof en de mortel die zich aan de vacht hebben gehecht, de kleur lijkt immers ook op het pleisterwerk in het interieur van de synagoge, alleen is die een beetje lichter.

Het is, afgezien van zijn schuwheid, een buitengewoon rustig honkvast dier; als het niet zo vaak werd opgeschrikt, dan zou het vermoedelijk nauwelijks van plaats veranderen, zijn lievelingsplek is het hek van de vrouwenafdeling, met zichtbaar genoegen klampt het zich vast aan de mazen van het hekwerk, rekt zich uit en kijkt naar de gebedsruimte beneden, het lijkt plezier te beleven aan die gewaagde positie, maar de tempeldienaar heeft de opdracht het dier daar in geen geval te dulden, het zou aan die plek wennen en dat kan men vanwege de vrouwen, die  bang zijn voor het dier, niet toelaten.

Het is onduidelijk waarom ze er bang voor zijn. Op het eerste gezicht oogt het beslist schrikwekkend, vooral de lange nek, de driehoekige kop, de bijna horizontaal uitstekende boventanden, op de bovenlip een rij lange, zo te zien erg stugge lichte borstelharen die over de tanden heen hangen; daar kun je van schrikken, maar al gauw moet je inzien hoe ongevaarlijk die schijnbare griezel van de synagoge al met al is. Het dier blijft immers uit de buurt van mensen, het is schuwer dan een dier in het bos, het lijkt alleen binding te hebben met het gebouw en zijn persoonlijke pech bestaat er zo te zien in dat dit gebouw een synagoge is, dus een bij tijd en wijle erg drukke plek.

Wanneer je met het dier kon praten, dan zou je het zeker kunnen troosten met het feit dat de gemeente van ons bergstadje jaar na jaar kleiner wordt en dat ze nu al met moeite de kosten voor het onderhoud van de synagoge opbrengt. Het is niet uitgesloten dat de synagoge over enige tijd een graanpakhuis wordt of iets dergelijks en dat het dier de rust krijgt die het nu pijnlijk mist.